فرماندار شهرستان گرمی مغان سهم شهرستان گرمی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال جاری بالغ بر 270 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

به گزارش پایگاه خبری ندای شمالغرب اردبیل، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گرمی به ریاست علی بهشتی فرماندار شهرستان گرمی مغان و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل برگزار شد.

علی بهشتی، فرماندار شهرستان گرمی مغان سهم شهرستان گرمی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال ۹۸ مبلغ ۲۷۲۸۱۰ میلیون ریال(۲۷میلیارد و ۲۸۱میلیون تومان) پیش بینی شده است.

علی بهشتی فرماندار شهرستان گرمی مغان در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت: توزیع اعتبارات با توجه نامگذاری سال رونق تولید توسط مقام معظم رهبری با اولویت رونق تولید و اشتغال برنامه ریزی خواهد شد.

علی بهشتی افزود: روسای دستگاهای اجرایی شهرستان با مطالعه دقیق طبق برنامه مقررات اجرایی بودجه در جذب اعتبارات ملی نهایت تلاش خود را انجام داده و جابجایی اعتبارات حداقل ممکن خواهد بود.

فرماندار شهرستان گرمی مغان تصریح کرد : برنامه ریزی شهرستان در بخش اشتغال ایجاد ۲ هزار شغل برای سال ۹۸ می باشد که برش شهرستانی تدوین و به دستگاهای اجرایی ابلاغ شده است و تمامی روسای ادارات بصورت شبانه روزی تلاش کنند.

رئیس شورای برنامه ریزی شهرستان گرمی مغان گفت: احداث ساختمان جدید و خرید خودروی خاجی برای ادارات در بودجه امسال ممنوع بوده و اولویت تخصیص اعتبارات با مناطق محروم یا پروژه هایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و یا پروژه هایی که با تخصیص ۵۰ درصدی در سال ۹۹ تکمیل شوند تخصیص داده خواهد شد.