یک کشاورز اردبیلی با برداشت 14 تن و187 کیلو در هر هکتار رکورد برداشت گندم را شکست.

محمد صادق فرجی پیراقوم کشاورز موفق اردبیلی ظهار داشت: همه ساله مزرعه را بصورت سنتی آبیاری می کردم ولی امسال بانظارت مهندسین جهاد کشاورزی مزارعه را  بصورت بارانی آبیاری کردیم و  بذر اصلاح شده نیز بکار بردیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل  گفت:رکورد سابق برداشت گندم در استان  12تن و۸۰۰کیلوگرم بودکه  خوشبختانه گندم کار پیراقومی با برداشت  14 تن و۱۸۷ کیلو در هر هکتار که یک رقم بسیار خوبی است رکورد قبلی را شکست.

شهریاری رعایت مراقبت های در طول دوره رشد، استفاده از رقم مناسب و سایر موارد فنی را  عامل این موفقیت عنوان کرد.

وی افزود:با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان اردبیل در تولید گندم از مناطق مهم کشور به شمار می رود وچندین نوبت هم مزارع نمونه گندم کشور از استان اردبیل انتخاب شده است.

وی تصریح کرد:دوماه پیش برداشت اولین خوشه های گندم در مناطق گرمسیر استان اردبیل آغاز شد و برداشت در مناطق سردسیر استان تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

پیش بینی می شود بیش ۴۵۰ هزار تن محصول گندم در استان اردبیل برداشت شود.

انتهای پیام/