نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مردم برخورد با دیگر دانه درشت‌ها را که به نوعی وصل به افراد با نفوذ بوده و یا نسبتی نزدیک با آنان دارند را هم انتظار می‌کشند.

ولی اسماعیلی اظهار داشت: در سال‌های اخیر اقدامات موثری در رابطه با مبارزه با فساد در دستگاه قضا صورت گرفته است که تاثیر بسزای در افزایش اعتماد عمومی داشته است.

وی افزود: مبارزه با فساد برای عامه مردم باید به صورت عینی قابل لمس باشد و در این چند سال با رویکرد متفاوتی که آیت‌الله رئیسی دیده‌ایم؛ موجب افزایش امید در جامعه شده است.

نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کشیدن مفسدان دانه درشت به پای میز محاکمه به عیان گویای این است که قوه قضائیه با هیچ کسی مماشاتی نداشته و عدالت را اجرایی می‌کند و این اقدامات قطعاً مورد حمایت مجلس است.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه با رویکرد مبارزه با فساد از دورن و بیرون که در پیش گرفته، مورد تحسین فعالان مختلف سیاسی و اجتماعی کشور قرار گرفته است که می‌توانند گام بلند در گسترش عدالت باشد.

وی خاطرنشان کرد: مردم برخورد با دیگر دانه درشت‌ها را که به نوعی وصل به افراد با نفوذ بوده و یا نسبتی نزدیک با آنان دارند را هم انتظار می‌کشند.
انتهای پیام/