رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با جرائمی همچون سرقت، اخلال در نظم و امنیت عمومی، مشروبات الکلی و مواد مخدر برخورد قاطع می شود.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در با حضور در حوزه های قضایی به منظور بررسی وضعیت حوزه قضایی شهرستان گرمی و انگوت از دادگستری، زندان و مجتمع شوراهای حل اختلاف این دو حوزه بازدید بعمل آورد.

عتباتی با حضور در شعب محاکم، دادسرا ها و شورای حل اختلاف و نیز دیدار با قضات، کارکنان و مراجعین این دو حوزه نسبت به بررسی وضعیت و کیفیت خدمات رسانی و شرایط آن اقدام و دستورات لازم صادر کرد.

وی ادامه پس از دیدار با زندانیان گرمی، در جلسه شورای برنامه ریزی زندان های استان اردبیل که در محل زندان شهرستان گرمی برگزار شده برلزوم برخورد قاطع با جرائمی همچون سرقت، اخلال در نظم و امنیت عمومی، مشروبات الکلی و مواد مخدر تأکید کرد.

عتباتی در ادامه هدف از زندان در حاکمیت اسلامی را اصلاح، بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمان ذکر کرد و گفت: می توان با انجام برنامه ریزی های دقیق به ویژه تقویت برنامه های فرهنگی به تحقق یافتن این امر بیش از پیش کمک نمائیم.

رئیس کل دادگستری استان با مطلوب خواندن وضعیت زندان شهرستان گرمی بر لزوم استفاده از مجازات های جایگزین حبس از سوی محاکم قضایی به ویژه در برخورد با جرائم سبک و کم اهمیت به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز رعایت حقوق زندانیان و رسیدگی به مشکلات مددجویان تأکید کرد.

بازدید از پروژه عمرانی زندان شهرستان گرمی و صدور دستورات لازم برای تسریع در پیشرفت این طرح از دیگر برنامه های بازدید یک روزه رئیس تشکیلات قضایی استان اردبیل از حوزه های قضایی گرمی و انگوت بود.