با سابقه ترین زندانی اردبیل که به جرم ضرب و جرح عمدی در زندان اردبیل محبوس بود با گذشت شاکی پرونده از زندان آزاد شد.

با تلاش شبانه روزی اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف ویژه  زندان شهرستان اردبیل، با سابقه ترین زندانی اردبیل که به جرم ضرب و جرح عمدی در زندان اردبیل محبوس بود با گذشت شاکی پرونده از زندان آزاد شد.

این زندانی که طولانی ترین مدت حبس  را در زندان اردبیل را داشت در سن ۲۸ سالگی وارد زندان شده و امروز با گذشت ۱۴ سال از محکومیتش در سن ۴۲ سالگی  به آغوش گرم خانواده بازگشت.

علت حبس این شخص ضرب و جرح عمدی بوده که به دلیل عدم توانایی پرداخت دیه به مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال محکومیت  از سال ۸۳ در زندان مرکزی اردبیل در حبس بود.

این زندانی با همت و تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف ویژه زندان مرکزی اردبیل و گذشت شاکی از زندان آزاد شد.