رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی گفت: با اخذ دستور قضایی، ۵ هزار مترمربع از تصرفات ایجاد شده در بستر و حریم رودخانه های شهرستان گرمی آزاد سازی شد.

به گزارش آذرمغان، رضا بدرزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره منابع آب شهرستان گرمی گفت: با بازرسی های بعمل آمده از منابع آبی منطقه و گزارش دخل و تصرف در بستر یکی از رودخانه های شهرستان، کروکی و مختصات محل تصرف شده بر روی نقشه حریم و بستر منابع آبی جانمایی شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی تصریح کرد: براین اساس مشخص شد که اراضی تصرف شده کاملا در بستر رودخانه واقع شده است.

بدرزاده اظهار کرد: در راستای عمل به وظیفه سازمانی و در جهت حفظ حقوق بیت المال، بر اساس تبصره ی ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، به فرد خاطی اخطاریه صادر شد.

وی اظهار کرد: متاسفانه فرد خاطی در تخلیه اراضی دولتی تصرف شده استنکاف کرد که با اخذ دستور قضایی و با حضور مامورین انتظامی نسبت به آزادسازی اراضی تصرف شده اقدام شد.

بدرزاده میزان اراضی آزاد شده را حدود ۵ هزار متر مربع اعلام کرد و گفت: در راستای حفاظت از منابع آبی، برنامه ریزی های لازم تدوین شده تا اکیپ های گشت و بازرسی بطور منظم منابع آبی منطقه را اعم از سد و شبکه، رودخانه ها و مسیل ها و حریم آنها به دقت مورد پایش قرار دهند و در صورت هر گونه تصرف به حریم منابع آبی، فورا اقدام کنند.