فرماندار شهرستان گرمی به همراه رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه گرمی از جایگاه‌های عرضه مواد نفتی و نمازخانه بین راهی قره آغاج بازدید کرد.

به گزارش آذرمغان، سلمان فهیمی، رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه گرمی به همراه بهشتی فرماندار این شهرستان از جایگاه‌های عرضه مواد نفتی و نمازخانه بین راهی قره آغاج بازدیدکردند.
در این بازدید علی بهشتی فرماندار شهرستان گرمی ضمن تبریک هفته دولت به کارکنان جایگاه‌های ناحیه گرمی، از نزدیک فعالیت سوخت‌رسانی و تکریم مسافران را مورد ارزیابی قرار داد.
در ادامه این بازدید فرماندار و رئیس شرکت نفت ناحیه گرمی با حضور در نمازخانه بین راهی قره آغاج واقع در جایگاه سوخت جهانبخش از تلاش و زحمات مسئول نگهداری این نمازخانه تقدیر کرد.
سلمان فهیمی رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه گرمی از حضور و توجه فرماندار این شهرستان به امر سوخت‌رسانی و تکریم ارباب رجوع در جایگاه‌های سوخت قدردانی کرد.