فرماندار شهرستان گرمی از مسیر کوچ عشایری بازدید کرد.

به گزارش آذرمغان، علی بهشتی، فرماندار شهرستان گرمی به همراه  مهندس اقبالی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و مهندس سرداری رئیس امور عشایر گرمی از مسیر کوچ عشایری بازدید نمود.

دراین بازدید اداره امور عشایری شهرستان گرمی، آب معدنی،بسته های بهداشتی و آب شرب در بین عشایر توزیع کرد.