به فاصله چند روز مانده به نوروز، بازار اردبیل تب چند سال قبل خود را ندارد اما باز هم مردم به سبب پیروی از یک سنت و فرهنگ عامه برای تامین اقلام اساسی به بازار آمده‌اند. انتهای پیام/ منبع

به فاصله چند روز مانده به نوروز، بازار اردبیل تب چند سال قبل خود را ندارد اما باز هم مردم به سبب پیروی از یک سنت و فرهنگ عامه برای تامین اقلام اساسی به بازار آمده‌اند.
انتهای پیام/

منبع