شهر کویری ایران پس از ده سال رنگ برف به خود دید. سمنان پس از ۱۰ سال محروم بودن از نعمت خدا در روز پانزدهم دی ماه ۱۴۰۱ با بارش برف مواجه شد و سراسر شهر را سفیدپوش کرد. انتهای پیام/ منبع خبر: مهر

شهر کویری ایران پس از ده سال رنگ برف به خود دید. سمنان پس از ۱۰ سال محروم بودن از نعمت خدا در روز پانزدهم دی ماه ۱۴۰۱ با بارش برف مواجه شد و سراسر شهر را سفیدپوش کرد.

انتهای پیام/
منبع خبر: مهر