به گزارش سازمان هواشناسی گستره فعالیت سامانه بارشی کل کشور را در بر می‌گیرد و غیر از هرمزگان و سیستان و بلوچستان این سامانه در بقیه نقاط کشور فعال است. انتهای پیام/ منبع

 بارشی باران در اکثر مناطق کشور

به گزارش سازمان هواشناسی گستره فعالیت سامانه بارشی کل کشور را در بر می‌گیرد و غیر از هرمزگان و سیستان و بلوچستان این سامانه در بقیه نقاط کشور فعال است.

انتهای پیام/

منبع