ای گل بی خار #غدیر_عید_بیعت #به_عشق_علی #عید_غدیر  

ای گل بی خار

#غدیر_عید_بیعت
#به_عشق_علی
#عید_غدیر