اولین برف پاییزی در روستای خان کندی شهرستان گرمی به زمین نشست. روستای گردشگری خان کندی با ارتفاع ۱۶۷۰ متر از سطح دریا در بخش مرکزی شهرستان گرمی واقع شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان،‌ اولین برف پاییزی در روستای خان کندی شهرستان گرمی به زمین نشست. روستای گردشگری خان کندی با ارتفاع ۱۶۷۰ متر از سطح دریا در بخش مرکزی شهرستان گرمی واقع شده است.

 

 

عکس: خانکشی‌زاده