دادستان گرمی مغان اداره راه و شهرسازی را الزام به اجرای مصوبات کرد و گفت: در صورتی که این اداره مصوبات را اجرایی نکند با خاطیان بعنوان ترک فعل برخورد قانونی می‌شود.

به گزاش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، دادستان گرمی مغان اداره راه و شهرسازی را الزام به اجرای مصوبات کرد و گفت: در صورتی که این اداره مصوبات را اجرایی نکند با خاطیان بعنوان ترک فعل برخورد قانونی می‌شود.

متن نامه بدین شرح است؛

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان اردبیل
احتراما برابر بازدید میدانی از مسیر خروجی شهرستان گرمی به اردبیل به طول ۵ کیلومتر در امتداد دانشگاه آزاد گرمی که جاده به صورت ممتد جدول گذاری گردیده، صرف نظر از اینکه قصور وافر از حیث رعایت اصول مهندسی و استحکامات از جمله عدم بتن ریزی و غیره در ظواهر آن مشهود است، در بعضی از نقاط از جمله ورودی شهر به دلیل وجود گودال و تخریبات طویل، احتمال خطرات سنگین برای رانندگان و شهروندان محترم متصور است از آنجا که ساختمان آن حسب مصوبه صورت گرفته از وظایف و مسئولیت اداره متبوع است مقرر می دارد ظرف یک ماه آتی نسبت به ساختمان آن به نحو احسن اقدام و نتیجه را به دادستان گزارش دهند، بدیهی است در صورت تعلل و هرگونه مسامحه به تناسب ترک فعل اعمال قانون می گردد.

انتهای پیام/