ده‌ها جلد کتاب به کتابخانه مدرسه روستای آلیله توسط دهکده کتاب بازی و اندیشه به ارزش دو میلیون تومان با مساعدت آقای محمد نیکپور آلیله اهدا شد.

اهداء کتاب به کتابخانه مدرسه روستای #آلیله توسط دهکده کتاب بازی و اندیشه به ارزش دو میلیون تومان با مساعدت آقای محمد نیکپور آلیله.

 

  • نویسنده : رضا داداشی