طی حکمی از سوی پیمان مدرس رییس هیات والیبال استان اردبیل، رشید عبدالحسینی به سِمَت مسئول روابط عمومی این هیات ورزشی منصوب شد.

به گزارش پایگاهخبری تحلیلی آذرمغان، طی حکمی از سوی پیمان مدرس رییس هیات والیبال استان اردبیل، رشید عبدالحسینی به سِمَت مسئول روابط عمومی این هیات ورزشی منصوب شد.

در حکمی جداگانه از سوی مسعود ناحومی رییس هیات والیبال شهرستان اردبیل، عبدالحسینی به عنوان مسئول روابط عمومی هیات والیبال شهرستان اردبیل نیز منصوب شد.

 

 

 

انتهای پیام/