یک شهروند یزدی پس از قطعی برق شب گذشته یزد و خاموش شدن چراغ راهنمایی، این‌ چنین مسئولیت شهروندی خود را به نمایش می‌گذارد. انتهای پیام/ منبع

یک شهروند یزدی پس از قطعی برق شب گذشته یزد و خاموش شدن چراغ راهنمایی، این‌ چنین مسئولیت شهروندی خود را به نمایش می‌گذارد.
انتهای پیام/

منبع