استاندار اردبیل بر تدوین افق چشم‌انداز توسعه شهرستان گرمی مغان در پنج سال آینده تاکید کرد.

اکبر بهنامجو در جلسه بررسی اقدامات در شهرستان هدف توسعه گرمی تصریح کرد: وضعیت فعلی شهرستان نیز در شاخص‌های مختلف احصا و برنامه‌ریزی توسعه‌ای با برش شهرستانی انجام شود.
وی گفت: باید تلاش کنیم در قالب برنامه پنج ساله برای توسعه شهرستان گرمی اقدام کنیم.
استاندار اردبیل افزود: مطالعاتی که توسط بنیاد علوی در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای با برش سالانه انجام می‌شود در اختیار دستگاه‌های دخیل در روند توسعه شهرستان گرمی قرار می‌گیرد.
بهنامجو ادامه داد: دستگاه‌ها در صورت وجود طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی در شهرستان باید نسبت به بررسی روند اجرا اقدام کنند.
وی افزود: چنانچه طرح و یا پروژه‌ای توسط دستگاهی در شهرستان تعریف نشده باشد نسبت به انجام مطالعات برای تعریف پروژه اقدام کنند.
استاندار اردبیل در ادامه در نشست با اعضای شورای شهر و شهرستان گرمی خواستار تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری و رفع مشکلات شهری و شهرداری این شهرستان شد.
او بیان‌کرد: توسعه شهری گرمی نیازمند خودیاری و مشارکت اهالی بوده و با جذب همکاری مردم زمینه توسعه این شهرستان تسریع می شود. 
وی از انجام مقدمات برای احداث هتل سه ستاره در حاشیه دریاچه گیلارلو خبر داد و افزود: سازمان همیاری استان در مرحله اول اقدامات ساخت این هتل را آغاز و در مراحل بعدی به بخش خصوصی دارای شرایط واگذار می‌شود.
وی بیان‌کرد: آسفالت جاده دسترسی به این دریاچه نیز شروع شده و در حال اجرا می‌باشد.
بهنامجو با اشاره به احداث پارک بانوان در تمام شهرستان‌های استان خواستار تعیین فضای مناسب و کارشناسی شده برای احداث این پارک در گرمی شد.

گرمی مغان در شمال اردبیل و در جوار جمهوری آذربایجان قرار دارد.