فرماندارشهرستان گرمی گفت: بمناسبت هفته دولت 65 طرح با اعتبار 60 میلیاردی در شهرستان گرمی افتتاح می شود.

به گزارش آذرمغان، علی بهشتی، فرماندار گرمی اظهار داشت: ۶۵ مورد طرح قابل افتتاح در شهرستان گرمی به مناسب هفته دلوت وجود دارد که ۱۶ مورد مربوط به طرح هایی است  بدلیل اهلیت نداشتن سرمایه گذار و یا نبود سرمایه درگرش راکد مانده بود.

وی افزود: طرح های عمرانی نیز با اعتبار  ۳۱ میلیاردی قابل افتتاح است که در مجموع ۶۰ میلیارد در هفته دولت ۹۹ طرح مورد بهره برداری قرا خواهد گرفت.

فرماندار گرمی گفت: در حوزه اقتصادی و تولیدی نیز واحد شیر آلات صنتعی با سرماگذاری  ۱۱ میلیاردی با اشتغال آفرینی برای ۱۵۰ نفر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در حوزه گاز رسانی بیش ۹۶ درصد روستاها تحت پوشش بوده و ۲۸۲ روستا از این نعمت بهرمند است.

بهشتی ادامه داد: سد عمارت بزرگ با عنایت مقام معظم رهبری نزدیک به اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی در حال تکیمل است.

وی تاکید کرد: ۲ هزار هکتار از اراضی گرمی تنها با ۲۵ میلیارد تومان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است.

فرماندار گرمی گفت: ۷ واحد تولیدی که سال گذشته راکد بود با اشتغالزیای ۴۰۰ نفر و با اعتبار ۱۱۶ میلیاردی آماده افتتااح شده است .

انتهای پیام/