در پايان عمر مجلس دهم، نمايندگان مردم به گزارش عملكرد مثبت خود مي‌پردازند تا نظر مردم را براى كسب آرا در دوره جديد جلب كنند؛ اما گويا در شهرستان گرمى موضوع متفاوتى در جريان است.

سیدحمایت میرزاده که در دوره قبل با حمایت چند شخصیت برجسته و با اختلاف آراى حداقلى توانست به بهارستان راه پیدا کند این روزها بى تفاوت تر از ۴ سال گذشته از شهر و مردمش حرف مى زند!

بى شک همگان از وظایف یک نماینده مجلس آگاهند و روشن است که یک نماینده براى پیشبرد اهداف خود و تامین رفاه مردم چه قدرتى دارد؛ حال بعد از ۴ سال سید حمایت میرزاده بیشتر شبیه یک طلبکار به صحبت مى پردازد!

دستگاه هایی مثل آموزش وپرورش، میراث فرهنگی، آبفای شهری و روستایی ، راه و شهرسازی و ترابری، بنیاد شهید و ارشاد اسلامی که می توانستند از ظرفیت و تعامل بنده با وزارتخانه های مطبوعشان به نحو شهرستان بهره ببرند متاسفانه ضعیف عمل کردند.

هر چند غیرقابل معقول است اما اینها صحبت یک نماینده مجلس است؛ عملکرد آنقدر ضعیف است که یک مقصر جوابگو نیست. کسانى که در تیم اقاى میرزاده بودند امروز به سیبل هدف ایشان تبدیل شده اند.

آقاى میرزاده در بخشى از صحبتهاى خود گفت: بنده تا آخرین لحظه مسوولیتم با تمام قوا از حق وحقوق اهالی حوزه انتخابیه دفاع خواهم کرد وادامه اینکه دردوره جدیدمجلس هم ازحوزه انتخابیه گرمی ثبت نام کنم بسته به یک سری شرایطی است که با گذشت زمان اعلام خواهد شد.

بى شک نماینده فعلى مجلس شهرستان هر چه دارد از مردم شهرش دارد؛ اما اینکه امروز حتى حضور در انتخابات شهرستان را هم تراز خویش نمیداند جاى هزار سوال است که باید جوابشان را در تغییر افراد این شخص جستجو کرد!!

همه این موضوعات که بخشى از هزاران حرف نزده است، نشان میدهد آراى مردم به چه اندازه دیده نشده و گویا مهم فقط ورود به بهارستان بوده است؛ از طرفى با مرور انتخابات گذشته به یاد میاریم چه کسانى از ایشانى حمایت کردند که امروز بدترین عملکرد ممکن را در سالهاى دور داشته است.

آقایانى که نامشان هم برده نشود براى مردم آشنایند؛ آنانى که به گمان خود انتخابات گذشته را مهندسى کردند تا فردى وارد بهارستان شود که هیچ براى شهرستان نداشت!

اگر ببینم کاندیدایی از من اصلح تر است قطعا از او حمایت خواهم کرد. اگر فردی صرفا برای مقاصد سیاسی خود می خواهد کاندیدا شود، به وجدان خود رجوع کند و مصالح شهرستان را به خطر نیندازد.

این بخش از صحبتهاى میرزاده هم بیشتر شبیه طنز است؛ عده اى که در دوره قبل به هر درى زدند تا شخصى مثل حاج ولى اسماعیلى سرکار نیاید، هدفشان فقط سیاسى بوده و بس! امثال آقایان نصیرى و موسوى امروز باید بیش از پیش به فکر مردم و منطقه باشند تا در انتخابات بعدى اتفاقى خرسند براى مردم بیافتد

آقاى میرزاده و همراهنش بدانند که دیگر بازى سیاسى جوابگو نیست؛ انکه اصلح است بی شک جزیی از دار و دسته شما نیست
در آستانه انتخابات اسفند ماه؛ همان هایى که ۴ سال را براى مردم و شهر سوزاندند دوباره در عرصه انتخابات دیده مى شوند؛ اینها بهتر است با رفیق شفیق خود راهى تبریز شوند تا شاید عدم شناخت مردم بتواند امیدى در دلشان روشن کند؛ هر چند که اینها همینجا به انتها رسیده اند!

  • نویسنده : سعید پیرزاده