اشتباه و سهل انگاری کارمند بیمه تامین اجتماعی شعبه یک اردبیل در ثبت مشخصات بیمه شوندگان ، مشکلات و اختلافاتی را برای چند خانوار بیمه شده بوجود آورده است.

اشتباه و سهل انگاری کارمند بیمه تامین اجتماعی شعبه یک اردبیل در ثبت مشخصات بیمه شوندگان، مشکلات و اختلافاتی را برای چند خانوار بیمه شده بوجود آورده است.

ثبت مشخصات همسر بیمه شده اصلی به نام یکی دیگر از سرپرست خانوار بیمه شده علاوه بر اینکه باعث درگیری و اختلاف شده ، مشکلاتی را برای پرداخت هزینه بیمه تکمیلی سرپرست خانوار بیمه شده اصلی بوجود آورده است.
دفتر کارگزاری بیمه که برای چندمین بار مرتکب این اشتباه می شود دلیل این اتفاق را سهل انگاری در ثبت مشخصات افراد در سامانه اصلی در دفتر مرکزی اعلام می کند و از هرگونه مسئولیت شانه خالی کرده و طفره می رود.

ارسالی از مخاطبان – آذرمغان آماده انتشار جوابیه اداره تامین اجتماعی شعبه یک اردبیل می باشد.