پیکر شهید الرحمن احدی امروز پس از ۴۰ سال فراق و دوری با استقبال مردم شهیدپرور اردبیل به آغوش وطن مادری بازگشت. انتهای پیام/ منبع

پیکر شهید الرحمن احدی امروز پس از ۴۰ سال فراق و دوری با استقبال مردم شهیدپرور اردبیل به آغوش وطن مادری بازگشت.
انتهای پیام/

منبع