مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: عملیات اجرایی استادیوم ایثار گرمی قبل از زمان بندی به اتمام می رسد که این پروژه پیشرفت 60درصدی دارد.

به گزارش آذرمغان، بهرام آقاخانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل با بیان اینکه عملیات اجرایی استادیوم ایثارگرمی قبل از زمان‌بندی به اتمام می‌رسد گفت: استادیوم ایثارگرمی با مساحت ۱۲ هزار مترمربع ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تکمیل دراختیار جامعه ورزش این شهرستان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه درکنار انجام عملیات استادیوم، ساختمان هیات فوتبال این شهرستان نیز تعمیر می‌شود؛ ادامه داد: مبلغ کل قرار داد با پیمانکار طرح ۲۶ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال است که اعتبارات پروژه از محل اعتبار ملی تامین می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل خاطرنشان کرد: درسال‌جاری برای پروژه استادیوم گرمی از اعتبارات ملی ۲۰ میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده است.

انتهای پیام/