۲۸ نفر در ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر گرمی کاندیدا شده اند.

به گزارش آذرمغان، تا این لحظه ۲۸ نفر در ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر گرمی کاندیدا شده اند.

۱_ علی شهابی
۲_ محمد جعفر نصیرزاده
۳_ منصور محرمی
۴_ محمد روحانی
۵_ سعید سعیدی
۶_ جمال الدین وثوقی
۷_ فاضل خلفی
۸_ حبیبه سادات کریمی
۹_ حمزه جعفرپور
۱۰_ سر اصلان جوادی
۱۱_ علی دولتخواه
۱۲_ سجاد کریمی
۱۳_ عیسی عزیزپور
۱۴_ جابر بدری
۱۵_ سیروس جهانی
۱۶_ سید محمد ابراهیمی
۱۷_ حجت الاسلام علی جعفری
۱۸_ سجاد صمدی بیعرق
۱۹_ سید عسگر آقازاده
۲۰_ محمد محمدزاده
۲۱_ داود ایزدی
۲۲_ جعفر حسینی فر
۲۳_ اکبر عبادی
۲۴_ افشار فداکار
۲۵_ شاپور لطفی زاده
۲۶_ آروین علیزاده
۲۷_ وحید بیابانی
۲۸_ سیف الدین نوری جدا