کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان گرمی را بشناسید.

اسامی نهایی ۱۴ نفر از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان گرمی

چنگیز حیدرزاده
کریم تقی زاده درمانلو
شهرام باوفا
پرستو قاسمی
هادی رزمجو
جمال حضوری
پرویز صدیقی
عظیم دشتی
عباس خانی شکراب
فخرالدین نصیری
ولی اسماعیلی
رمضان عبدی
نوروز کاظمی
ناصر وطن‌خواه