به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین‌نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اردبیل می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح ذیل است؛ ۱- […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین‌نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اردبیل می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح ذیل است؛

۱- آقای جمشید ابراهیمی فرزند انشاءاله کد نامزد ۱۲۴

۲- آقای امیرعلی احمدنژاد سقزچی مشهور به کریم فرزند کلام کد نامزد ۱۲۶

۳- آقای ناصر احمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۷

۴- آقای بهروز آزاد فرزند یداله کد نامزد ۱۴۱

۵- آقای علی آزادی فرزند اللهویردی کد نامزد ۱۴۲

۶- خانم الهام اسدی فرزند خسرو کد نامزد ۱۴۵

۷- خانم نیایش اسدی غلامیان فرزند جلیل کد نامزد ۱۴۶

۸- آقای بهروز اسکندرپور فرزند مالک کد نامزد ۱۴۷

۹- آقای هوشنگ اسمعیل‌زاده خلیل‌آباد مشهور به فریاد بیکسان فرزند داداش کد نامزد ۱۴۸

۱۰- آقای حسن اصغرپور شیران فرزند علی کد نامزد ۱۴۹

۱۱- آقای علیرضا اصغروند ججین فرزند شاپور کد نامزد ۱۵۱

۱۲- آقای حسن اصلان‌زاده فرزند الله‌ویردی کد نامزد ۱۵۲

۱۳- آقای علی اصلانیان فرزند یوسف کد نامزد ۱۵۴

۱۴- آقای سید سعید اطهرنیاری فرزند میرصفدر کد نامزد ۱۵۶

۱۵- آقای حسین افسانه فرزند رحیم کد نامزد ۱۵۷

۱۶- آقای رحیم آقازاده فرزند مصاحب کد نامزد ۱۵۸

۱۷- آقای علی امیرپور مشهور به رحمان فرزند میرزابک کد نامزد ۱۶۱

۱۸- آقای حسین امین فرزند عوض کد نامزد ۱۶۴

۱۹- آقای بابک انصاری فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۵

۲۰- آقای جواد انصاری فرزند منصور کد نامزد ۱۶۷

۲۱- خانم حمیده ایمان‌زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸

۲۲- آقای کلام ایمانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۱

۲۳- آقای وحید ایمانی گرمه‌چشمه فرزند آقام اوغلان کد نامزد ۱۷۲

۲۴- آقای علی بابائی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۷۴

۲۵- آقای توفیق بالایی اردبیلی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۵

۲۶- آقای هاشم باهمت فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۶

۲۷- آقای محسن بساطی قره‌گل فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸

۲۸- آقای یوسف بهرامی کرکرق مشهور به پوربهرام یا بهرام‌پور فرزند تاریویردی کد نامزد ۱۸۲

۲۹- خانم الهام پورابوالقاسم فرزند حیدر کد نامزد ۱۸۶

۳۰- آقای حسن پورعلی مشهور به حسن علی‌پور فرزند برجعلی کد نامزد ۱۸۷

۳۱- آقای نادر پیران مجنده فرزند شکرعلی کد نامزد ۱۸۹

۳۲- آقای هوشنگ پیری فرزند جانعلی کد نامزد ۱۹۱

۳۳- خانم لیلا تقوی فرزند جبار کد نامزد ۱۹۲

۳۴- آقای میثم تمجید فرزند نقدعلی کد نامزد ۱۹۴

۳۵- آقای علی جاوید فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۹۶

۳۶- آقای اکبر جاویدی دیزج فرزند صاحبعلی کد نامزد ۱۹۷

۳۷- آقای سیامک جدی رحیم‌بیگلو فرزند سولدوز کد نامزد ۱۹۸

۳۸- آقای عارف جعفری مقدم فرزند حمداله کد نامزد ۲۱۲

۳۹- آقای کرامت جلالی جیوان فرزند بایرامعلی کد نامزد ۲۱۵

۴۰- آقای سعید جمودی فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۶

۴۱- آقای فرهاد جویانی فرزند نصیر کد نامزد ۲۱۸

۴۲- آقای علی حاج‌محمدی فرزند عسگر کد نامزد ۲۱۹

۴۳- آقای پویا حاجی‌ستاری فرزند جلال‌الدین کد نامزد ۲۴۱

۴۴- آقای سعید حامدی فرزند داور کد نامزد ۲۴۲

۴۵- آقای محمد حبیب‌زاده فرزند حسین کد نامزد ۲۴۵

۴۶- آقای پیام حبیبی چات قیه فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶

۴۷- آقای تورج حسن‌زاده ثمرین فرزند حمید کد نامزد ۲۴۸

۴۸- آقای مالک اژدر حسنی فرزند محب‌اله کد نامزد ۲۴۹

۴۹- آقای حسین حسنی اجیرلو فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱

۵۰- خانم پریا حسین‌پور فرزند هاشم کد نامزد ۲۵۲

۵۱- آقای سید ناصر حسینی مشهور به میرناصر حسینی نیاری فرزند میرداماد کد نامزد ۲۵۴

۵۲- خانم لیلا حسین‌یان فرزند رشید کد نامزد ۲۵۶

۵۳- آقای حجت حسینی صفوت فرزند پرویز کد نامزد ۲۵۷

۵۴- آقای سید شهرام حسینی نوده فرزند میرحاتم کد نامزد ۲۵۸

۵۵- آقای بهزاد حمیدی فرزند هزارخان کد نامزد ۲۵۹

۵۶- خانم سیمین حیدر دوست فرزند خیراله کد نامزد ۲۶۱

۵۷- خانم نوشین حیدری تشویر فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۶۲

۵۸- آقای داریوش خادم عباسی فرزند داداش کد نامزد ۲۶۴

۵۹- خانم رقیه خردمندی حور فرزند ایرج کد نامزد ۲۶۸

۶۰- آقای ناصر خلیل‌آبادی فرزند لطیف کد نامزد ۲۶۹

۶۱- آقای ذکی‌الله خوشبخت قوجه‌بیگلو فرزند حمداله کد نامزد ۲۷۱

۶۲- خانم رؤیا خوش ولد فرزند داود کد نامزد ۲۷۲

۶۳- آقای سعید دادجو فرزند زاهد کد نامزد ۲۷۴

۶۴- آقای فرزاد دادگر بیگدیلو فرزند حسین کد نامزد ۲۷۵

۶۵- آقای بهنام داستانی گندشمین فرزند علی کد نامزد ۲۷۶

۶۶- آقای امیر دانش جابلو فرزند اباذر کد نامزد ۲۷۸

۶۷- خانم مریم درگاهی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۷۹

۶۸- آقای محسن درگاهی علی بابالو مشهور به محسن فرزند اعتبار کد نامزد ۲۸۱

۶۹- آقای داود دقیقی فرزند مهدی کد نامزد ۲۸۴

۷۰- آقای محمد دلپذیر فرزند عسگر کد نامزد ۲۸۵

۷۱- آقای مهدی دهقانی ساربانلار فرزند علی کد نامزد ۲۸۶

۷۲- آقای عباس ذبیحی ویزه‌ناب فرزند جمیل کد نامزد ۲۸۷

۷۳- آقای یونس رونقی بابلانی فرزند عبداله کد نامزد ۲۹۲

۷۴- آقای بهزاد زارع محمودی فرزند ناهید کد نامزد ۲۹۴

۷۵- آقای اصغر زارعی فرزند احمد کد نامزد ۲۹۵

۷۶- آقای مرتضی زارعی زنگبار فرزند علی بابا کد نامزد ۲۹۶

۷۷- آقای شهرام زمانی فرزند علی کد نامزد ۲۹۷

۷۸- آقای ایمان زمانی پیرالوان فرزند میرزاخان کد نامزد ۲۹۸

۷۹- آقای سعید ساعی‌فر فرزند عزیز کد نامزد ۴۱۲

۸۰- آقای محمدباقر سپهری فرزند ارشد کد نامزد ۴۱۵

۸۱- آقای سجاد سجادی قلعه‌جوق فرزند قابل کد نامزد ۴۱۶

۸۲- آقای سهیل سرپرست سادات فرزند نعمت کد نامزد ۴۱۷

۸۳- آقای محمدرضا سرداری سیار مشهور به حاجی آقا سرداری فرزند اسداله کد نامزد ۴۱۸

۸۴- آقای علی سعیدی فرزند اشرف کد نامزد ۴۲۱

۸۵- خانم پریسا سلامی رضی‌آباد فرزند داریوش کد نامزد ۴۲۴

۸۶- آقای امیررضا سلیمی فرزند محرم کد نامزد ۴۲۵

۸۷- آقای عین‌اله سمندری گیگلو فرزند شاه‌حسین کد نامزد ۴۲۶

۸۸- آقای میرمحمد سیدهاشمی فرزند میرداماد کد نامزد ۴۲۸

۸۹- آقای رضا سیف‌اللهی گیلانده فرزند حمید کد نامزد ۴۲۹

۹۰- آقای محمد سیف‌اللهی گیلانده فرزند لطیف کد نامزد ۴۵۱

۹۱- آقای رامین شاهنده فرزند حسین کد نامزد ۴۵۲

۹۲- آقای منوچهر شاهی بیگباغی فرزند محسن کد نامزد ۴۵۴

۹۳- آقای ارمین شایقی فرزند امین کد نامزد ۴۵۶

۹۴- آقای فرزان شعاع اردبیلی فرزند بهاالدین کد نامزد ۴۵۷

۹۵- خانم عالیه شکراله‌زادگان فرزند شکور کد نامزد ۴۵۸

۹۶- آقای خدارحیم شکوهی فرزند قدرت کد نامزد ۴۵۹

۹۷- آقای افشین شهبازی بالابیگلو فرزند حسین کد نامزد ۴۶۲

۹۸- آقای رحمان شوقی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۴۶۴

۹۹- آقای سعید شوقی فرزند محمد کد نامزد ۴۶۵

۱۰۰- آقای محسن شیخی فرزند بهنام کد نامزد ۴۶۷

۱۰۱- آقای رسول شیری بنمار فرزند سیاب کد نامزد ۴۶۸

۱۰۲- آقای داور صابر فرزند هوشنگ کد نامزد ۴۶۹

۱۰۳- آقای قوام صابری فرزند نباتعلی کد نامزد ۴۷۱

۱۰۴- خانم رقیه صادق‌زاده آقبلاغ فرزند رحیم کد نامزد ۴۷۲

۱۰۵- آقای سید حسام صادقی عزیزلو فرزند سید سرخای کد نامزد ۴۷۴

۱۰۶- آقای حسن صداقت حور فرزند حافظ کد نامزد ۴۷۵

۱۰۷- آقای کاظم صدشکر فرزند الف‌اله کد نامزد ۴۷۶

۱۰۸- آقای ابراهیم صفری فرزند پرویزعلی کد نامزد ۴۷۸

۱۰۹- آقای سلامت صفری فرزند خانلار کد نامزد ۴۷۹

۱۱۰- آقای عبدالرحمن صلواتی‌زاده فرزند موسی کد نامزد ۴۸۱

۱۱۱- آقای بهبود طالبی فرزند میکائیل کد نامزد ۴۸۲

۱۱۲- آقای رضا عادل محمودآباد فرزند عادل کد نامزد ۴۸۵

۱۱۳- آقای بهزاد عباس‌زاده فرزند عباس کد نامزد ۴۸۶

۱۱۴- خانم سمیه عباس‌زاده فرزند حضرتقلی کد نامزد ۴۸۷

۱۱۵- آقای یونس عباسی میرنی فرزند ایوب کد نامزد ۴۸۹

۱۱۶- خانم الهام عبداله‌زاده آقبلاغ فرزند رسول کد نامزد ۴۹۱

۱۱۷- آقای مسلم عبدی مشهور به عقیل فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۹۴

۱۱۸- آقای صمد عروضی فرزند جلال کد نامزد ۴۹۵

۱۱۹- خانم صغری عطرخانی فرزند ستار کد نامزد ۴۹۶

۱۲۰- آقای بهزاد عظیمی نمین فرزند علی‌اکبر کد نامزد ۴۹۷

۱۲۱- آقای محمود عقابی فرزند کریم کد نامزد ۴۹۸

۱۲۲- آقای سید رضا علوی فرزند سید کمال‌الدین کد نامزد ۵۱۲

۱۲۳- آقای ابراهیم علی‌پور مشهور به علی‌پور معصوم‌آباد فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۱۴

۱۲۴- آقای مهدی علی‌زاده سولا فرزند میکائیل کد نامزد ۵۱۵

۱۲۵- خانم افسون عیسی‌لو فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۱۶

۱۲۶- آقای غلامرضا عیوض‌زاده ثمرین مشهور به بابک فرزند براتعلی کد نامزد ۵۱۷

۱۲۷- آقای علیرضا غریبی لورون مشهور به علیرضا غریبی فرزند احمد کد نامزد ۵۱۸

۱۲۸- آقای آیت فتاحی یونجالی فرزند محبوب کد نامزد ۵۱۹

۱۲۹- آقای هاشم فتحی فرزند صفرعلی کد نامزد ۵۲۱

۱۳۰- آقای حبیب‌اله فتحی شیخ احمد مشهور به حبیب فتحی فرزند قطار کد نامزد ۵۲۴

۱۳۱- آقای علی فخرزاده مراللو فرزند شاهعلی کد نامزد ۵۲۵

۱۳۲- آقای داود فرجی ملاباشی فرزند نورالدین کد نامزد ۵۲۶

۱۳۳- آقای سیدغنی فروزان مشهور به میرغنی فرزند میرعلی بالا کد نامزد ۵۴۱

۱۳۴- آقای حبیب‌اله فروزنده قوجه‌بیگلو فرزند رشید کد نامزد ۵۴۲

۱۳۵- آقای نورعلی فصیحی جیوان فرزند عبدالعلی کد نامزد ۵۴۵

۱۳۶- آقای مسعود فکری نوده فرزند حاجی بابا کد نامزد ۵۴۶

۱۳۷- آقای سجاد فکنی مشهور به فگینی فرزند ودود کد نامزد ۵۴۷

۱۳۸- آقای امید فیروزی فرزند اصغر کد نامزد ۵۴۸

۱۳۹- آقای حسین قادری فرزند صدقعلی کد نامزد ۵۴۹

۱۴۰- آقای یاور قاسمی فرزند عوض کد نامزد ۵۶۱

۱۴۱- آقای حامد قاسمی اردی فرزند اسماعیل کد نامزد ۵۶۲

۱۴۲- خانم نرگس قاسمی همدانی فرزند حسن کد نامزد ۵۶۴

۱۴۳- آقای علی قبادی فرزند نصیر کد نامزد ۵۶۵

۱۴۴- خانم زهرا قدیمی اول شوشبلاغ فرزند غلام کد نامزد ۵۶۷

۱۴۵- آقای امیرعلی قربانی فرزند عبداله کد نامزد ۵۶۸

۱۴۶- آقای شاهین قطاری فرزند پرویز کد نامزد ۵۶۹

۱۴۷- آقای ناصر قلی‌زاده فرزند جعفر کد نامزد ۵۷۴

۱۴۸- آقای هوشمند قیاصی قره‌خان بیگلو فرزند فیروز کد نامزد ۵۷۵

۱۴۹- آقای محمد کامران‌زاده اضماره فرزند محمدحسین کد نامزد ۵۷۸

۱۵۰- آقای بهنام کمالی محمودآباد فرزند شعبان کد نامزد ۵۷۹

۱۵۱- آقای ولی کوثری مهرقوجه بیگلو فرزند عطا کد نامزد ۵۸۱

۱۵۲- آقای عادل لاله فرزند خداویردی کد نامزد ۵۸۴

۱۵۳- آقای بهنام لطفی سعیدآباد فرزند مروت کد نامزد ۵۸۵

۱۵۴- آقای عقیل لطفی مرادلو فرزند محمد کد نامزد ۵۸۶

۱۵۵- آقای طه لطیفی اقلیم فرزند قاسم کد نامزد ۵۸۹

۱۵۶- آقای حسنعلی مبری حاتم کندی فرزند بیرامقلی کد نامزد ۵۹۱

۱۵۷- آقای محرم محرمی فرزند سلیمان کد نامزد ۵۹۲

۱۵۸- آقای فرزاد محمداوغلی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۹۴

۱۵۹- آقای سجاد محمدحسن‌پور فرزند حسن کد نامزد ۵۹۵

۱۶۰- آقای طه محمدحسینی حیران فرزند یوسف کد نامزد ۵۹۶

۱۶۱- آقای نوید محمدنیا فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۹۷

۱۶۲- آقای کیومرث محمدی آبی‌بیگلو فرزند جابر کد نامزد ۵۹۸

۱۶۳- خانم سارا محمدی کله‌سر فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۱۲

۱۶۴- آقای ایوب محمودی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۱۴

۱۶۵- آقای مسعود محمودی ارشاد فرزند سعید کد نامزد ۶۱۵

۱۶۶- آقای علی مرادی بک باغلو فرزند سلیمان کد نامزد ۶۱۶

۱۶۷- آقای علی مردوارمستعلی بیگلو فرزند طرلان کد نامزد ۶۱۷

۱۶۸- خانم وحیده مسائلی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۱۸

۱۶۹- آقای روح‌اله مظفری ینگجه فرزند ورحمت کد نامزد ۶۱۹

۱۷۰- آقای رضا ملانوری فرزند عزیز کد نامزد ۶۲۱

۱۷۱- آقای موسی منصوری مغانلو فرزند ایمانقلی کد نامزد ۶۲۴

۱۷۲- آقای کرامت مهدوی کلور فرزند سخاوت کد نامزد ۶۲۵

۱۷۳- آقای بهنام مهرپور فرزند علی کد نامزد ۶۲۶

۱۷۴- آقای امین مهرنگ ساریخان بگلو فرزند ترحم کد نامزد ۶۲۷

۱۷۵- آقای سید بهروز موسوی فرزند میرجلیل کد نامزد ۶۲۸

۱۷۶- خانم سیده زهرا موسوی گندشمین فرزند میراحمد کد نامزد ۶۴۱

۱۷۷- آقای قیاس موسوی گندشمین فرزند غفار کد نامزد ۶۴۲

۱۷۸- خانم سیده ندا موسوی مجنده فرزند سید اسلام کد نامزد ۶۴۵

۱۷۹- آقای حسین میزان‌دار فرزند ودود کد نامزد ۶۴۶

۱۸۰- آقای محسن ناصح دولت‌آباد مشهور به علی فرزند حسین علی کد نامزد ۶۴۷

۱۸۱- آقای نادر ناصری کل‌تپه فرزند صفر کد نامزد ۶۴۸

۱۸۲- آقای ناصر ناطق درآباد مشهور به ناطق درآبادی فرزند امین کد نامزد ۶۴۹

۱۸۳- آقای علیرضا نجات‌خواه فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۵۱

۱۸۴- آقای آرش نجدبنابی مشهور به بنابی فرزند عادل کد نامزد ۶۵۲

۱۸۵- آقای افشار نجف‌زاده کریم کندی فرزند سیفعلی کد نامزد ۶۵۴

۱۸۶- خانم فاطمه نظرزاده قوجه‌بیگلو فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۵۷

۱۸۷- خانم مینا نهامین فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۵۹

۱۸۸- آقای محمدعلی نوبخت عیسی‌لو فرزند رضاعلی کد نامزد ۶۷۱

۱۸۹- آقای سامان نوتاش فرزند همت کد نامزد ۶۷۲

۱۹۰- آقای بهرام نوروزگندشمین فرزند علی کد نامزد ۶۷۴

۱۹۱- آقای حسن نوروزوند فرزند موسی کد نامزد ۶۷۵

۱۹۲- آقای جواد نوری فرزند فرمان کد نامزد ۶۷۶

۱۹۳- آقای مهدی نوری فرزند ولی‌اله کد نامزد ۶۷۸

۱۹۴- آقای سجاد نوظهور مغانلو فرزند حسن کد نامزد ۶۷۹

۱۹۵- آقای سجاد نیازمند قوجه‌بیگلو فرزند محرم کد نامزد ۶۸۱

۱۹۶- خانم زهرا نیک‌طبع فرزند حسن کد نامزد ۶۸۲

۱۹۷- آقای حسین هراسی فرزند عظیم کد نامزد ۶۸۶

۱۹۸- خانم پروین هژبری اردبیلی فرزند اژدر کد نامزد ۶۸۹

۱۹۹- آقای وحید هژبری اردبیلی فرزند اژدر کد نامزد ۶۹۱

۲۰۰- آقای حمید همرنگ‌پور فرزند وکالت کد نامزد ۶۹۲

۲۰۱- آقای اسفندیار هوشیار هیر فرزند قدرت کد نامزد ۶۹۴

۲۰۲- خانم سولماز ودودی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۹۵

۲۰۳- آقای مسعود وهاب‌زاده فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۹۷

۲۰۴- آقای ساسان یاوری فرزند سیفعلی کد نامزد ۶۹۸

۲۰۵- آقای علی یکتاپور فرزند رسول کد نامزد ۷۱۲

۲۰۶- آقای سجاد یوسف‌زاده شمس‌آباد فرزند عبداله کد نامزد ۷۱۴

۲۰۷- آقای سید حسین یوسفی سادات فرزند میریعقوب کد نامزد ۷۱۵

توجه:

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است، رأی‌دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

انتهای پیام/

منبع