نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان اعلام شد.

به گزارش آذرمغان، اسامی قبولین دانش‌آموزان نمونه دولتی عفت(دوره اول متوسطه) از دبیرستان فرزانگان:

۱)مهدیه بدرزاده (فرزانگان گرمی)

۲)زهراعباسزاده (فرزانگان گرمی)

۳)زهراسادات کریمی(فرزانگان گرمی)

۴)هستی ایزدی(فرزانگان گرمی)

۵)زهرا بدرزاده(فرزانگان گرمی)

۶)نسیم عبدی(فرزانگان گرمی)

۷)فاطمه خاکنژاد(فرزانگان گرمی)

۸)زهراپورفیض (فرزانگان گرمی)

۹)زهرانخستین (فرزانگان گرمی)

۱۰) پارلا فتوحی(فرزانگان گرمی)

۱۱)یگانه جوادی(فرزانگان گرمی)

۱۲)سایه صفری زاده (فرزانگان گرمی)

۱۳)آیدا صدیقی (فرزانگان گرمی)

۱۴)الهه آقازاده (فرزانگان گرمی)

۱۵) مبینایوسفی (فرزانگان گرمی)

۱۶)مبینابیدار ( فرزانگان گرمی)

۱۷)کوثرسلمانی (فرزانگان گرمی)

 

اسامی قبولین دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی بحرالعلوم( دوره اول) در دبیرستان استعدادهای درخشان( دوره دوم):

۱- ابوالفضل خلفی ( شهید بهشتی گرمی)
۲- امیرحسین شیری ( شهید بهشتی گرمی)
۳- امیررضا ناصری ( شهید بهشتی اردبیل)
۴- امیررضا موسی پور ( شهید بهشتی گرمی)
۵- ابوالفضل معظمی ( شهید بهشتی گرمی)
۶- سعید کیانی ( شهید بهشتی گرمی)
۷- علی مرادی ( شهید بهشتی گرمی)
۸- علی جمالی ( شهید بهشتی گرمی)
۹- بنیامین حیدرزاده ( شهید بهشتی گرمی)
۱۰- عرفان اصلانی ( شهید بهشتی گرمی)
۱۱- وقار داوران ( شهید بهشتی گرمی)
۱۲- محمدصادق نصیری ( شهید بهشتی گرمی)
۱۳- رضا دلیر ( شهید بهشتی گرمی)
۱۴- محسن رهبر ( شهید بهشتی گرمی)
۱۵- رضا پناهی ( شهید بهشتی گرمی)
۱۶- علیرضا نورآذر ( شهید بهشتی گرمی)
۱۷- احسان ناصری ( شهید بهشتی گرمی)

با تشکر از زحمات دبیران گرامی که در ایام سخت کرونایی از هیچ تلاشی دریغ نکردند.