اردوی جهادی دانشجویی نوروز 1400 با همکاری گروه جهادی امام راحل(ره) بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز گرمی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در عرصه عمرانی برگزار شد.

به گزارش آذرمغان، اردوی جهادی دانشجویی نوروز ۱۴۰۰ با همکاری گروه جهادی امام راحل(ره) بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز گرمی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در عرصه عمرانی برگزار شد.

انتهای پیام/