حبیب احمدی مدیرعامل خانه مطبوعات استان اردبیل، به عنوان بازرس خانه مطبوعات کشور انتخاب شد.

به گزارش آذرمغان، حبیب احمدی مدیرعامل خانه مطبوعات استان اردبیل، به عنوان بازرس خانه مطبوعات کشور انتخاب شد.

انتهای پیام/