كارخانجات مواد غذايى مى‌تواند اشتغال چند صد نفرى ايجاد و بيكارى جوانان شهر گرمی را ريشه كن كند.

به گزارش آذرمغان، کارخانجات مواد غذایى، به خصوص کارخانه کمپوت سازى، آبمیوه و بستنى که متناسب با شهرستان گرمى به خاطر تامین مواد اولیه است مى‌تواند اشتغال چند صد نفرى ایجاد و بیکارى جوانان شهر را ریشه کن کند.

بر اساس آمارهای وزرات صنایع، ظرفیت اسمی تولید انواع محصولات غذایی کنسرو در کشور حدود ۷۵۰هزار تن است؛ کشورهای عراق، افغانستان، امارات و روسیه از عمده‌ترین بازارهای صادراتی این محصول است که البته در صورت بازاریابی مناسب به سایر کشورهای اروپایی نظیر اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا می توان صادر کرد.

بی شک با یک برنامه مناسب و مدون می‌توان کارخانه مذکور را در شهرستان ایجاد کرد؛ از طرفی دامداران و باغداران با خیال راحت محصولات خود را به فروش می‌رسانند و از طرف دیگر بیش از ۵۰۰ نفر به طور مستقیم در ابتدای کار صاحب شغل خواهند شد.

با توجه به انتخابات آتی و عملکرد نمایندگان گذشته و توجه ویژه به توسعه صنایع تبدیلی در زمینه محصولات کشاورزی در برنامه انتخاباتی ولی اسماعیلی، می‌توان از وی چنین انتظاری داشت که قادر به برآورده کردن آن است.

این اقدام می تواند شهرستان گرمی را از معضل بیکاری برهاند و آن را در منطقه به نقطه پیشرفت مناسبی برساند.

انتهای پیام/