رئیس اداره اوقاف وامورخیریه مغان ازاجرای طرح تشویقی ویژه حافظان5جز قرآن کریم درسال98خبرداد.

حجت الاسلام میرزایی بااعلام این خبر بیان کرد:این طرح شامل افرادی می‌شود که به میزان۵جزء نسبت به رشته حفظی قبول شده درسال‌های۹۶و۹۷به محفوظاتشان اضافه شده باشد که این افرادباید هم درآزمون کتبی و هم شفاهی حد نصاب نمرات را کسب نمایند.

وی افزود:آزمون کتبی درتاریخ۳بهمن‌ماه سال جاری همزمان باسراسرکشور وآزمون شفاهی نیز دربازه زمانی۵تا۱۲اسفندماه برگزار می‌شودوحافظان برگزیده دراین آزمون،مبلغ ۵۰۰ هزارتومان کمک‌هزینه سفرهای زیارتی رابدون قرعه کشی ازسازمان اوقاف دریافت خواهند کرد.

میرزایی با اشاره به شرایط شرکت‌کنندگان دراین آزمون،بیان کرد:کلیه داوطلبان زن ومردبدون محدودیت سنی مجازبه شرکت دراین طرح هستندوبرای افرادزیر۱۰سال و حافظان روشندل بدون برگزاری آزمون کتبی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به نحوه ثبت‌نام گفت:حافظان علاقه مندبه شرکت دراین آزمون می توانندتا۱۲آذرماه به آدرس www.quranedu.ir مراجعه ویاباشماره تلفن ۳۲۶۴۲۴۳۴ اداره اوقاف وامورخیریه مغان تماس بگیرند.