مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمی میزان عملیات اجرایی آسفالت معابر داخل روستای پرمهر را ۵۰۰۰ مترمربع عنوان کرد.

حسین مولایی، فرماندار شهرستان گرمی در گفتگو با آذرمغان اظهار کرد: آسفالت راه روستایی عبوری از داخل روستای پرمهر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان از اولویت های عمران روستایی است.

وی افزود: آسفالت قسمت عبوری راه روستایی از داخل روستای پرمهر بعنوان سومین محور راه روستایی عبوری از داخل محدوده داخل روستا ها در بخش موران و چهارمین محور راه عبوری از داخل روستاها در شهرستان گرمی است که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زیر سازی و آسفالت آن قسمت عبوری از داخل روستاها انجام و با این عملیات عمران روستایی علاوه بر عمران داخل روستاها، قسمت هایی از شبکه راه روستایی که از داخل روستاها عبور می کند بهسازی و آسفالت می شود.

 

محمدعلی رحیمی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمی نیز میزان عملیات اجرایی آسفالت معابر داخل روستای پرمهر را ۵۰۰۰ مترمربع عنوان کرد و افزود: این عملیات عمرانی از محل اعتبارات ملی و قیر رایگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشارکت اعتباری بنیاد علوی انجام می‌شود.

انتهای پیام/

  • نویسنده : حامد صدیقی