در حالی که در ایام تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسرمی بریم هر لحظه شاهد تغییرات و تحولات بسیاری در عرصه سیاسی شهر هستیم که مهمترین آن اتحاد به اصطلاح ورشکستگان سیاسی گرمی است که هرکدام از همشهریان گرامی از اوضاع و احوال هر تک تک آنان باخبریم.

درحالی که در ایام تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسرمی بریم هر لحظه شاهد تغییرات و تحولات بسیاری در عرصه سیاسی شهر هستیم که مهمترین آن اتحاد به اصطلاح ورشکستگان سیاسی گرمی است که هرکدام از همشهریان گرامی از اوضاع و احوال هر تک تک آنان باخبریم، افرادی که در دوره های گذشته هم برخی ها یشان از فیلتر شورای محترم نگهبان نتوانسته اند رد شوند و برخی هایشان هم ظرفیت رای آوری را ندارند، عموما ورشکستگان سیاسی هستند که صرفا در نظرخود به قصد حذف نشدن از فضای سیاسی شهرستان قصد حضور در انتخابات را دارند. بنابراین هر دوره با حیله و نیرنگ مانند داعیه مهربانتر از مادر به وقت شکست درصدد تفرقه در میان اهالی وصرفا برای تامین منافع فردی و گروه اندک خود درصدد سهم خواهی برمی آیند و اتحاد و همدلی مردم را با شایعه پراکنی و ترفندهای گوناگون نشانه می روند این درحالیست که از سویی هیچ کدام از نامزدهای این جریانات رجل سیاسی خوبی نیستند و به همین دلیل فاقد صلاحیت سیاسی لازم برای نامزدی انتخابات مجلس  هستند.اما در عصر حاضر که عصر انفجار اطلاعات نامیده می شود وسطح بینش و آگاهی اهالی شریف و غیرتمند گرمی در سطح بالایی است نیک می دانند کسی که توانایی رقابت با رقیب  را داشته باشد حداقل درطیف ورشکستگان سیاسی موجودیت ندارد و کارنامه عملکردشان درپست های اجرایی استان برهمگان روشن است وعلاوه براین در طی سالهای خدشه دار گذشته که با وجود داشتن پست های مهم سیاسی در استان کاری کردند که حتی اگر دانه درشت های این طیف هم نامزد شوند دیگر مورد توجه قرار نخواهند گرفت.

آنها البته برای تشکیل به اصطلاح اتحاد ورشکستگان سیاسی انگیزه دیگری هم دارند و آن خرد کردن آرای کاندیدای از جنس انقلابی و ولایی که ازاقبال عمومی قشرهای مختلف مردم برخوردا راست هستند.

نمونه دیگر حلقه این اتحاد ورشکستگان سیاسی در این روزها زیر پا گذاشتن ارزش های دینی (اخلاقی و حقوقی) در عرصه رفتار و رقابت سیاسی است که برای رسیدن به قدرت، از هر وسیله ای استفاده کند. اینجاست که موج اتهام ها، دروغ پردازی ها، شایعه افکنی ها، تحقیر، سیاه نمایی و… کوه کوه سر بر می آورد. در همین جاها است که یادمان به مظلومیت های امیر ایمان و تقوی امام علی(علیه السلام) می افتد. هنگامی که کسانی منش و کنش سیاسی حضرت را در برابر رفتار تند معاویه زیر سؤال می بردند، حضرت می فرمود: سوگند به خدا! چنین نیست که هوشمندی سیاسی معاویه از من بیشتر باشد بلکه تفاوت ما دو نفر در این است که معاویه برای پیشبرد اهدافش دست به هر کاری می زندو در عرصه رقابت ها چیزی بازدارنده او نیست. اما من هنگامی که تصمیم به اقدام یا واکنشی می گیرم تقوا و خدا ترسی دست و پایم را می بندد. معاویه نه تنها در عرصه رقابت، که در عرصه رفتار سیاسی می گفت: من با علی یا پسرش حسن نجنگیدم که شما به نماز، روزه یا حج پایبند شوید. این هارفتارهای فردی دینی است و به خود شما مربوط است. من با اهل قبله برای رسیدن به قدرت سیاسی جنگیدم و در این راستا از هیچ چیز کوتاه نمی آیم.

ارزش مداری دینی، سطح پایبندی به احکام الله و تلاش برای حفظ مرزهای دین و دنیا معیارهایی است که اخلاق انتخاباتی را از بد اخلاقی انتخاباتی جدا می کند. هنگام توصیف بداخلاقی سیاسی باید به هوش باشیم که اگرچه در گذرعصرها و نسل ها و در فراز و فرود زمان و مکان، شکل و شمایل رفتارها و منش های سیاسی ممکن است فرق کند، اما منطق همان منطق معاویه است. پس با بصیرو به هوش باشیم.