آگهی رسمی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرمی و انگوت و نحوه شکایات و رسیدگی به تخلفات انتخابات از سوی نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، آگهی رسمی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرمی و انگوت و نحوه شکایات و رسیدگی به تخلفات انتخابات از سوی نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد.