آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر انگوت اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر انگوت اعلام شد.