شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل گفت: ۶۴ مولفه در بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی این شاخص توسعه یافتگی مدنظر است که باید در همه این شاخص ها استان اردبیل روند رو به رشد و تحولی را انجام دهد تا مستعد حضور سرمایه گذاران باشد.

داود شایقی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: در این سند که بعد از مطالعات و بررسی های همه جانبه تدوین و تصویب شده راهکارها و افق روشن در مسیر توسعه صنعتی استان تبیین شده تا سرمایه گذاران بتوانند از این ظرفیت ها در مسیر تولید و ایجاد اشغال استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس به راحتی می توان سند آمایش صنعتی استان را نیز تدارک دید تا شرایط مطلوب و مناسبی را در حمایت از سرمایه گذاران در بخش صنعت به ویژه صنایع دانش بنیان و فناور فراهم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل افزود: در استان صنایع مختلف شکل گرفته ولی تاکید بر گسترش صنایع فناورانه با تکیه بر تکنولوژی های جدید است که مسئولان استانی نیز به جد از این صنایع پیشرو حمایت می کنند.

شایقی گفت: به صورت هفتگی مطالبات و خواسته های فعالان بخش صنعت مورد رصد و پیگیری استاندار اردبیل و مدیران اجرایی و بانک ها قرار می گیرد تا موانع رفع و پشتیبانی های همه جانبه انجام شود.

وی بیان کرد: در سال آینده و با تشکیل صندوق استانی پیشرفت و عدالت منابع خوبی در حمایت از بخش تولید و صنعت تزریق خواهد شد تا ما بتوانیم به صورت استانی با تدارک زیرساخت های مورد نیاز بخش صنعت را متحول کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل بهبود فضای کسب و کار را بسیار ارزشمند خواند و تصریح کرد: ۶۴ مولفه در بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی این شاخص توسعه یافتگی مدنظر است که باید در همه این شاخص ها استان اردبیل روند رو به رشد و تحولی را انجام دهد تا مستعد حضور سرمایه گذاران باشد.

شایقی تولید محصولات صادرات محور را در کنار توجه به بازارهای منطقه ای و کشورهای همسایه یادآور شد و بیان کرد: امروز در ایجاد تحول بخش صنعت متناسب سازی صادرات و پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با محصولات تولید شده بسیار بااهمیت است که در این زمینه باید توانمندی های بخش تولید و صنعت و همچنین تقویت خوشه های صنعتی در استان اردبیل مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/