نماینده مردم مشگین شهر گفت: آقای روحانی آیا خبر دارید که سه دهک از جامعه قریب چندین ماه است طعم گوشت را نچشیده اند.

ولی ملکی اظهار داشت: سپاه پاسداران با ساقط کردن پهبادجاسوسی آمریکا توان نظامی ایران رابه رخ جهانیان کشاند.

وی افزود:فشاراقتصادی لجام گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده ودرچنین شرایطی تخصیص ارزدولتی۴۲۰۰تومانی به خیریه هاو شرکت های صوری بسیار دردآوراست وبایستی وزارت خانه ها وسازمان های متولی دراین خصوص شفاف سازی کنند.
نماینده مردم مشگین شهر گفت:آقای روحانی آیاخبر دارید که سه دهک ازجامعه قریب چندین ماه است طعم گوشت رانچشیده اند؟

وی تصریح کرد:سقوط آموزش وپرورش برابراست با سقوط یک ملت وعدم اجرای قانون مصوب مجلس توسط دولت درخصوص افزایش حقوق معلمان و کاهش فاصله حقوق با برخی سازمان هاکه بعضا اختلاف ۵تا۱۰میلیونی دارند باعث سرخوردگی معلمان می شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدم اجرای مصوبه تبدیل درمانگاه تامین اجتماعی مشگین شهر به پلی کلینیک توسط مدیر درمان استان و بکارگیری متخصصین پلی کلینیک مشگین شهر درمرکز استان تعطلل نکند.

وزیرجهادکشاورزی بخاطر نبودواحدهای تبدیلی محصولات کشاورزی ازجمله گوجه فرنگی اقدام عملی کند.

انتهای پیام/