رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمی از آسفالت و بهسازی 25/7 كيلومتر درحوزه راههای روستایی شهرستان گرمی خبر داد.

علی سلیمی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمی با اعلام این مطلب افزود: در سال جاری با عنایت ویژه مدیر کل راه وشهرسازی و به همت معاونت مهندسی وساخت اداره کل در حوزه راههای روستایی شهرستان گرمی آسفالت ریزی راههای روستایی جبیلو- عسگرخانلو از بخش انگوت ، شکرلو – بابی کندی از بخش مرکزی وراه روستایی وانستانق از بخش موران مجموعاً بطول ۹ کیلومتر با هزینه کردی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال انجام شد.

وی گفت: علاوه بر آن اداره راه وشهرسازی نسبت به بهسازی راههای روستایی لکوان به طول ۲.۵ کیلومتر، لکرآباد علیا و سفلی به طول ۳.۵ کیلومتر ، جهانگیرلو به طول ۴.۵ و قاسم کندی-  توسانلو به طول۳ کیلومتر واقع در بخش انگوت شهرستان و راههای روستایی درویش کورنمز به طول۱.۷ و روستای تکله به طول ۱.۵ کیلومتر واقع در بخش موران که مجموعاً به طول ۱۶.۷  کیلومتر می باشد اقدام نموده و راههای روستایی مذکور آماده آسفالت ریزی می باشند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمی همچنین از بهسازی راه گردشگری در حوزه شهرستان گرمی خبر داد و اظهار داشت: بهسازی ۹ کیلومتر راه گردشگری اومستان – داشدیبی واقع در بخش مرزی موران شهرستان که در طول سال محلی مناسب برای گردشگران می باشد در حال حاضر در حال اجرا می باشد.

سلیمی ادامه داد: راه روستایی چنار- خروسلو واقع در بخش انگوت راه ارتباط عرضی اتصال دهنده جاده اصلی گرمی- بیله سوار به جاده اصلی مشگین شهر – پارس آباد می باشدکه در سال گذشته عملیات اجرایی پروژه با عقد قراردادی بالغ بر ۶۰۰۰ میلیون ریال آغاز شد.

وی تاکید کرد: علیرغم عدم تخصیص اعتبار کافی برای برخی از راههای روستایی از جمله راه روستایی دیزج – غفارکندی به طول ۶ کیلومتر، راه روستایی عدالت قشلاقی به طول ۵/۱ کیلومتر و راه روستایی مشهدلو سفلی به طول ۵/۱ کیلومتر بخشی از عملیات بهسازی واجرای ابنیه راههای روستایی مذکور نیز انجام شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمی در خصوص احداث ابنیه راههای روستایی هم گفت:

احداث ابنیه راههای روستایی پل باکس راه روستایی کدخدالو – آقامحمدبیگلو با اعتبار بالغ بر ۴۸۰۰ میلیون ریال ، پل دالی راه روستایی قربانلو – جهانگیر لو با هزینه کردی بالغ بر ۳۸۰۰میلیون ریال و پل دالی راه روستایی عدالت قشلاقی با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال که درطول سالیان گذشته سبب بروز مشکلات عدیده برای اهالی روستا و مترددین از راههای روستایی مورد اشاره ایجاد می کرد خصوصاً درفصول بارشی سال که در مواقعی موجب قطع ارتباط چندین روستا می شد توسط اداره راه و شهرسازی احداث شده است.