به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۸,۴۰۰ تومان رسیده و یورو توافقی نیز به قیمت ۴۱,۰۰۰ تومان معامله شد، دلار حواله در سامانه نیما به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان عرضه شده و دلار حواله سامانه سنا به قیمت ۲۸,۲۰۰ تومان رسید. دلار در بازار هرات به […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۸,۴۰۰ تومان رسیده و یورو توافقی نیز به قیمت ۴۱,۰۰۰ تومان معامله شد، دلار حواله در سامانه نیما به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان عرضه شده و دلار حواله سامانه سنا به قیمت ۲۸,۲۰۰ تومان رسید. دلار در بازار هرات به قیمت ۲۹,۲۵۰ تومان رسیده و در بازار سلیمانیه نیز به قیمت ۳۹,۷۶۰ تومان معامله شد، یورو حواله نیز در سامانه نیما به قیمت ۲۹,۸۱۷ تومان عرضه شده و در سامانه سنا به قیمت ۲۹,۸۱۷ تومان معامله شد.

انتهای پیام/
منبع خبر: مهر