حمید فضائلی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: به دنبال خشکسالی شدید در کشور در استان اردبیل نیز آثار خشکسالی مشهود است و در شمال این استان دو مخزن اصلی ارس و خدافرین با کمترین ذخایر آبی روبرو هستند. وی به کاهش محسوس آورد رود ارس در نیم قرن اخیر اشاره و […]

حمید فضائلی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: به دنبال خشکسالی شدید در کشور در استان اردبیل نیز آثار خشکسالی مشهود است و در شمال این استان دو مخزن اصلی ارس و خدافرین با کمترین ذخایر آبی روبرو هستند.

وی به کاهش محسوس آورد رود ارس در نیم قرن اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: آورد رود ارس به کمتر از نیم مترمکعب رسیده است که نشان می دهد باید کشاورزان و بهره برداران شمال استان در مصرف بهینه آب اهتمامی جدی داشته باشند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل از ابلاغ نظام نامه کشت الگوئی محصولات کشاورزی در شبکه پایاب ارس، خدافرین و سایر سدهای استان خبر داد و بیان کرد: در سال آبی جدید تلاش بر این است تا از کشت های متفرقه و خارج از الگوی ارائه شده جلوگیری شود و کشاورزان باید دقت بیشتری را در این زمینه داشته باشند.

فضائلی گفت: برای سال زراعی آینده به هیچ وجه تعهدی برای تامین آب برای کشت دوم داده نمی شود و کشاورزان نیز باید از کشت زودهنگام پائیزه خودداری کنند تا کشت خود را بعد از ۱۵ مهرماه و برطرف شدن تنش آبی در شمال استان انجام دهند.

وی ادامه داد: برای تامین آب پایدار شرب و کشاورزی شرکت آب منطقه ای برنامه سازه ای و غیرسازه ای را در دستور کار قرار داده که در برنامه سازه ای آبگیری سد خدافرین و لاینینگ شبکه مغان به طول ۱۷۸ کیلومتر در اولویت قرار گرفته است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل از اخذ ماده ۲۳ برای اجرای این پروژه خبر داد و گفت: تلاش می کنیم تا شبکه خاکی را به شبکه بتنی تبدیل کنیم تا از هدررفت منابع آب جلوگیری شود.

فضائلی پیاده سازی الگوی کشت را با شیوه نامه های تدوین شده کشوری از دیگر برنامه ها عنوان کرد و افزود: برای سال زراعی آینده این الگوی کشت باید به صوت دقیق و جامع مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع