با حضور وزیر کشور از خدمات چهار ساله اکبر بهنامجو قدردانی و سید حامد عاملی به عنوان دهمین استاندار اردبیل منصوب شد. انتهای پیام/ منبع

با حضور وزیر کشور از خدمات چهار ساله اکبر بهنامجو قدردانی و سید حامد عاملی به عنوان دهمین استاندار اردبیل منصوب شد.
انتهای پیام/

منبع