نشانی: اردبیل – شهرک اداری کارشناسان – نبش کوچه نیلوفر ۲ – مجتمع پرهام – طبقه دوم – واحد ۳

همراه: ۰۹۱۴۱۵۸۳۹۶۳ – ۰۹۳۵۸۶۸۴۳۹۷

تلفن: ۳۳۷۴۹۱۱۱- ۰۴۵

شماره پیامک: ۵۰۰۰۲۰۳۰۸۴۱۵۴۸

? ارتباط با ما?

? ? t.me/modir_channels

ندای شمالغرب در شبکه‌های مجازی:

▫️ sapp.ir/Sh_gharbIR

▫️ iGap.net/Sh_gharbIR

▫️ bale.ai/c/Sh_gharbIR

▫️ eitaa.com/Sh_gharbIR

▫️ gap.im/Sh_gharbIR

▫️ wispi.me/channel/Sh_gharbIR

▫️ instagram.com/Sh_gharbIR

▫️ twitter.com/Sh_gharbIR

▫️t.me/Sh_gharbIR