ناصری رییس زندان گرمی از آزادسازی 6 زندانی مالی توسط خیری از تهران به مبلغ 380 میلیون ریال خبر داد.

ناصری رییس زندان گرمی از آزادسازی ۶ زندانی مالی توسط خیری از تهران به مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال خبر داد.
وی ضمن قدردانی از تمامی خیرین بومی و غیر بومی به اهمیت آزاد سازی زندانی در دین مبین اسلام اشاره و خواستار مشارکت آحاد جامعه در صلح و سازش جرایم غیر عمدی مانند مهریه و مالی شد.