بعد از پیگیری و اولتیماتوم دادستان، کشتارگاه شهرداری گرمی به پیش سردکن مجهز شد.

در راستای پاسخ دهی به مطالبات چندین ساله اهالی شهرستان گرمی وهمچنین صیانت از حقوق عامه نسبت به رفع نواقصات کشتارگاه دام گرمی، دادستان عمومی و انقلاب گرمی ضمن بازدید میدانی از این کشتارگاه دستورات لازم قضایی را نسبت به رفع نواقصات صادر کرد. 
مدتها پیش بود که حسب گزارشات مردمی مبنی بر نبود اطاق پیش سردکن گوشت در کشتارگاه گرمی و عدم رعایت برخی از موارد بهداشتی، به لحاظ حساسیت موضوع مبنی بر ارتباط آن با سلامت شهروندان و مشاهده چندین موارد بیماری مشترک بین انسان و دام در منطقه مغان، دادستان عمومی و انقلاب گرمی بعنوان مدعی العموم وارد قضیه شد و ضرب العجل ۱۵ روزه ای را برای رفع نواقصات برای متولیان تعیین کرد.
شهرداری گرمی هم در مدت تعیین شده نسبت به تجهیز این کشتارگاه با اعتبار ۸۰ میلیون تومان پیش قدم شد و به مطالبه عمومی مردم پاسخ مثبت نشان داد و دستگاه مربوطه خریداری و در کشتارگاه نصب گردید.
فرهانی دادستان عمومی و انقلاب گرمی همچنین از برخورد شدید قضایی با متخلفان عرصه دام و ذبح غیرقانونی احشام در قصابی ها و کبابی های بین جاده ای شهرستان خبر داد و افزود: در این خصوص به نیروی انتظامی و اداره دامپزشکی گرمی دستورات لازم جهت برخورد صادر گردیده است و در این باره هیچ گونه کوتاهی با متخلفان و مخاطران بهداشت و سلامت اهالی نخواهیم داشت.