تا آن جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ دولتی را نمی شناسم که به قدر دولت امریکا ناقض حقوق بشر باشد.

 

ناقض حقوق بشر…

#حقوق_بشر_آمریکایی