جلسه بررسی پروژه های زیرساختی و عمرانی شهرستان مغان با حضور معاون عمرانی استاندار و نماینده محترم مجلس برگزار شد.

به گزارش آذرمغان، جلسه بررسی پروژه های زیرساختی و عمرانی شهرستان مغان با حضور معاون عمرانی استاندار و نماینده محترم مجلس برگزار شد.

در این جلسه با حضور مدیرکل، پروژه های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان بررسی گردید.

افتتاح موزه باستانشناسی گرمی، افتتاح موزه مردم شناسی عشایری، افتتاح نمایشگاه دائمی و ورکشاپ تولید صنایع دستی، مجموعه گردشگری و رینگ گیلارلو گرمی، تامین راه و زیرساخت های گردشگری برخی مناطق نمونه گردشگری شهرستان از جمله مهمترین پروژه های مهم اداره کل میراث فرهنگی در سال جاری در این شهرستان است.

انتهای پیام/