وضعیت نامناسب آسفالت خیابان‌ شهید نامجو گرمی موجب سلب آسایش ساکنین شده است.

از شهرداری درخواست داریم نسبت به بازسازی آسفالت این مسیر اقدام کند.

صدای دست انداز افتادن خودروها آزار دهنده است و موجب سلب آسایش شده است.