همه ما به کرات ماجرای خبرنگاران و منتقدانی را دیده و شنیده ایم که به جرم انتقاد از عملکرد یک مقام مسئول یا از کار، بیکار شدند.

به گزارش آذرمغان، همه ما به کرات ماجرای خبرنگاران و منتقدانی را دیده و شنیده ایم که به جرم انتقاد از عملکرد یک مقام مسئول یا از کار، بیکار شدند یا …

ماجرای انتقاد ناپذیری مسئولان بخصوص در استان اردبیل و ششهرستان گرمی، مسئله امروز و دیروز و امسال و سال گذشته نیست. همه ما به کرات ماجرای خبرنگاران و مجریان و منتقدانی را دیده و شنیده ایم که به جرم انتقاد از عملکرد یک مقام مسئول یا از کار، بیکار شدند یا به عاقبتی دچار شده اند که برای همیشه عطای انتقاد از مدیران را به لقایش بخشیده اند. اما واقعا چرا آستانه تحمل مسوول در گرمی در برابر نقد تا به این اندازه پایین است؟

چرا مقام مسوول انتقاد را دشمنی تلقی می کند و شاید یکی از مهم ترین دلایلی که در مقابل انتقادات رسانه ای و یا درج پیامهای مخاطبان چنین موضع می گیرد و منتقدگر را دشمن می نامد این است که انتقادات وارد به یکی از زوایای مدیریتی برای عملکرد خود را ، نقد تمام فعالیت ها و حتی شخصیت و هویتش می داند و به همین دلیل تمام قد در مقابل منتقدان می ایستد و انها را متهم به تضعیف نهاد مربوطه می کند. در حالی که انتقاد به یکی از جوانب کاری و عملکردی یک مدیر به هیچ عنوان به معنی زیر سوال بردن کلیه فعالیت های او نیست و چه بسا مدیر مربوطه اگر قدری به انتقادات گوش فرا دهد، شاید بسیار بهتر بتواند از پس انجام وظایفش بربیاید و اما منتقدکننده همواره در چشم مقام مسوول در شهرستان فردی منفور تلقی می شود.

مسئله دیگری که در ماجرای انتقاد از مدیران و مسئولان وجود دارد این است که منتقدان همواره از نظر مدیرانی با تفکر حتی ویرانگرتر از ویروس کرونا افرادی منفور هستند، کسانی که قصد زیر سوال بردن فعالیت ها و ترور شخصیتی و عملکردی مدیر مربوطه را دارد و از این طریق می خواهد او را از سمتش برکنار کند.از نظر مدیر مسوول متاسفانه رسانه ها و منتقدان کسانی هستند که هدف جز آجرکردن نان مدیر مربوط و عزل او از سمتش ندارند؟ با چنین پیش زمینه ذهنی از انتقاد در ذهن مسئول نقش بستن چگونه می توان انتظار داشت که مسئول مربوطه در مقابل انتقادات موضع نگیرد؟ این راهم در نظرداشته باشیم مسئولی که در شهرستان رسانه گریز است بطور قطع در عملکرد خویش دچار تشکیک است.

انتهای پیام/

  • نویسنده : سید یعثوب حسینی