حاج ولی اسماعیلی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی این روزها با توجه به پایگاه مردمی بسیار خوبش، هم شانس بالایی برای حضور در بهارستان و هم کسب یک کرسی از هیات رییسه مجلس آتی را دارد.

حاج ولی اسماعیلی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی این روزها با توجه به پایگاه مردمی بسیار خوبش، هم شانس بالایی برای حضور در بهارستان و هم کسب یک کرسی از هیات رییسه مجلس آتی را دارد.

از انتخابات مجلس هشتم روند افزایش آرای ولی اسماعیلی حاکی از موارد بسیاری است که مهمترینش افزایش محبوبیت اوست.

افزایش محبوبیت در ۳ دوره انتخابات گذشته که آرای ولی اسماعیلی را از ۱۳ هزار به نزدیکی ۲۰ هزار رسانده تنها نشانگر باور و اعتماد مردم به شخصیت دوست داشتنی خود، یعنی “حاج ولی” است.

این افزایش آرا از طرفی نشانگر عمل، درستی و پاک بودن شخصیت برجسته این روزهای گرمی دارد که منتقدینش را به بن بستی عجیب رسانده است.

با تفسیر وضعیت این روزها، احتمال اینکه ولی اسماعیلی در این دوره بیش از ۲۵ هزار رای را کسب کند دور از انتظار نیست؛ با توجه به شخصیت و عملکردی که ولی اسماعیلی در محرومیت زدی و ایجاد اشتغال در شهرستان برداشته و برنامه ای که در ادامه دارد، می توان گفت نقطه دورتر کسب آرا ۳۵ هزارتایی ایشان در انتخابات مجلس دوازدهم باشد.

رسالت ولی اسماعیلی خارج از تمامی شعارهاست؛ اینکه شهرستان گرمی به توسعه برسد، جوانانش صاحب شغل باشد و گرمی به یک منطقه خاص تجاری و گردشگری برسد تنها از دست ولی اسماعیلی بر خواهد آمد.

  • نویسنده : سعید پیرزاده